מוכנות לכיתה זי

כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - מוכנות לכיתה ז' - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 1 סדר פעולות החשבון עם מספרים טבעיים סדר פעולות החשבון הבסיסיות y שנלמדו בשנים הקודמות. סדר פעולות החשבון בפרק זה נחזור על דוגמה א' בשק היו חמישה כדורים. תחילה הוסיפו לשק ארבעה כדורים, לאחר מכן הוציאו ממנו שלושה כדורים, ולבסוף הוסיפו לו שני כדורים. כמה כדורים היו בשק בסוף התהליך? פתרון: נקרא את המלל המופיע בשאלה בשלבים: ✔ כדורים. 5 בשק היו ✔ כדורים. 9 = 5 + 4 כדורים, כלומר כעת יש בשק 4 הוסיפו לשק ✔ כדורים. 6 = 9 − 3 כדורים, כלומר כעת יש בשק 3 הוציאו מהשק ✔ כדורים. 8 = 6 + 2 כדורים, כלומר כעת יש בשק 2 הוסיפו לשק תשובה: כדורים. 8 בסוף התהליך יהיו בשק אם נרצה להציג את המלל המופיע בשאלה באמצעות מספרים ופעולות החשבון, נרשום באופן הבא: 5 + 4 − 3 + 2 שימו לב! כדי לפתור ביצענו את הפעולות לפי הסדר משמאל לימין, כלומר: 5 + 4 − 3 + 2 = 5 + 4 − 3 + 2 = 9 − 3 + 2 = 6 + 2 = 8 אם תרגיל מורכב אך ורק מפעולות החיבור והחיסור, ללא סוגריים, פותרים משמאל לימין לפי הסדר. דוגמאות .א 10 + 6 − 4 = 10 + 6 − 4 = 16 − 4 = 12 .ב 15 − 2 + 7 − 3 = 15 − 2 + 7 − 3 = 13 + 7 − 3 = 20 − 3 = 17 + + – 9 6 8 16 12 13 20 17 להתרשמות גרסה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4MTM=