מוכנות לכיתה זי

תוכן העניינים סדר פעולות החשבון עם מספרים טבעיים 1........................................................................................................... סדר פעולות החשבון הבסיסיות 5........................................................................................................ סדר פעולות החשבון ללא סוגריים 8......................................................................................................... סדר פעולות החשבון עם סוגריים שברים 12. ......................................................................................................................... שבר כחלק של שלם פעולות בשברים: 15. ................................................................................................................................... הקדמה 15. ................................................................ (צמצום והרחבה, חיבור וחיסור שברים) 1 שברים הקטנים מ - 18. ............................................................. ומספרים מעורבים 1 מספרים שלמים, שברים גדולים מ - 21. ................................................................................................................... כפל וחילוק שברים 25. ....................................................................................................................... השוואת שברים 27. ........................................................................................................................ תרגילים שונים מספרים עשרוניים 28. .......................................................................................................................................... הקדמה 31. .............................................................................................................. השוואת מספרים עשרוניים 34. ....................................................................................................... חיבור וחיסור מספרים עשרוניים 37 . .........................................................................1000 ,100 ,10 כפל וחילוק של מספרים עשרוניים ב - 40. ..................................................................................................... כפל וחילוק של מספרים עשרוניים 44. ............................................................................................... פעולות עם שברים ומספרים עשרוניים 46. ...................................................................................... שאלות שונות עם שברים ומספרים עשרוניים 51. .......................................................................................................................................... אחוזים 62. ............................................................................................................................................... יחס 67. ............................................................................................................................. מידות עשרוניות 72. ...................................................................................................................................... קנה מידה להתרשמות גרסה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4MTM=