מוכנות לכיתה זי

כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - מוכנות לכיתה ז' - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 121 תשובות תשובות סדר פעולות החשבון עם מספרים טבעיים 1 . 0 יד) 3 יג) 13 יב) 16 יא) 9 י) 14 ט) 16 ח) 7 ז) 4 ו) 14 ה) 9 ד) 1 ג) 7 ב) 20 א) 2 . 0 יא) חסר משמעות יב) 6 י) 60 ט) 1 ח) 16 ז) 12 ו) 20 ה) 0 ד) 2 ג) 12 ב) 30 א) 3 . ) 3 ) ג) ( 2 ) ב) ( 3 א) ( 4 . 1 יב) 12 יא) 3 י) 1 ט) 0 ח) 0 ז) 0 ו) 0 ה) 9 ד) 5 ג) 0 ב) 6 א) 5 . 1 ט) 0 ח) 1 ז) 0 ו) 0 ה) כל מספר למעט 0 ג) אין ד) 0 א) כל מספר ב) כל מספר למעט 6 . 0 י) 1 ט) 3 ח) 1 ז) 3 ו) 1 ה) 2 ד) 6 ג) 1 ב) 3 א) נוסעים. 28 ב) 32 + 4 – 8 א) .8 שקלים. 26 ב) 4 + 15 + 5 + 2 א) .7 קלפים. 180 , 4 × 3 × 15 .10 בקבוקים. 13 ב) 40 – 25 + 20 – 22 א) .9 10 ה) 5 ד) 6 ג) 22 ב) 19 א) .12 שקלים. 24 , 6 × 20 : 5 .11 7 טו) 5 יד) 11 יג) 0 יב) 0 יא) 13 י) 4 ט) 7 ח) 9 ז) 3 ו) 3 ה) 4 ד) 21 ג) 9 ב) 19 א) .13 9 יז) חסר משמעות יח) 9 טז) 4 ח) 14 ז) 0 ו) 13 ה) 27 ד) 11 ג) 15 ב) 22 א) .14 ח) חסר משמעות. 0 ז) 1 ו) 15 ה) 1 ד) 17 ג) 0 ב) 30 א) .16 שירה .15 ח) חסר משמעות. 14 ז) 25 ו) 10 ה) 7 ד) 9 ג) 16 ב) 13 א) .17 0 י) 1 ט) 4 ח) 12 ז) 4 ו) 3 ה) 1 ד) 4 ג) 2 ב) 3 א) .18 x , – ו) x , + ) , : ה – ד) × , × ב) - , - ג) + , + ) א .19 מטיילים. 32 ב) 12 + 2 × 10 א) .20 שקלים. 40 ב) 100 – 6 × 10 א) .21 שקלים. 70 ב) 2 × 5 + 4 × 15 א) .22 0 י) 3 ט) 4 ח) 6 ז) 20 ו) 0 ה) 4 ד) 12 ג) 6 ב) 10 א) .23 21 ו) 10 ה) 29 ד) 28 ג) 14 ב) 12 א) .25 0 ו) 24 ה) 22 ד) 25 ג) 2 ב) 17 א) .24 1 ו) 12 ה) 12 ד) 1 ג) 1 ב) 15 א) .27 0 ו) 5 ה) 5 ג) חסר משמעות ד) 0 ב) 3 א) .26 3 ד) 6 ג) 4 ב) 49 א) .29 12 ז) 12 ו) 6 ה) 16 ד) 8 ג) 22 ב) 26 א) .28 5 ח) 20 ז) 2 ו) 4 ה) 9 ד) 7 ג) 8 ב) 5 א) .30 שברים סרטוט. .2 5 6 ט) 1 2 ח) 4 7 ז) 7 10 ו) 2 3 ה) 1 4 ד) 5 8 ג) 3 7 ב) 5 9 א) .1 שקלים. 200 שקלים, ספרים 100 מחברות .5 תרנגולות. 25 .4 שקלים. 18 .3 6 . סגולים 3 ה) ירוקים 108 ד) כחולים 144 ג) צהובים 60 ב) אדומים 45 א) 7 . 3 4 י) 5 8 ט) 1 7 ח) 3 4 ז) 3 5 ו) 7 8 ה) 5 6 ד) 3 7 ג) 4 5 ב) 2 3 א) 8 . 28 ח) 36 ז) 20 ו) 20 ה) 12 ד) 36 ג) 3 ב) 6 א) 9 . = 12 16 3 4 ח) = 2 8 1 4 ז) 3 7 ו) 3 5 ה) = 1 11 11 ד) 5 9 ג) 5 7 ב) 2 3 א) 1 0. 11 20 ח) 1 6 ז) = 5 10 1 2 ו) 1 4 ה) 14 15 ד) 7 9 ג) 7 8 ב) = 4 6 2 3 א) להתרשמות גרסה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4MTM=