מוכנות לכיתה זי

כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - מוכנות לכיתה ז' - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 111 מנסרה ישרה בהקדמה לפרק ״גיאומטריה במרחב״ ציינו שמנסרה ישרה היא פאון, שיש לו שני מצולעים חופפים ו"מקבילים" הנקראים בסיסים. שאר פאותיו הם מלבנים, המחברים בין הבסיסים ומהווים את המעטפת. התיבה היא מקרה פרטי של מנסרה ישרה, שהבסיסים שלה מלבנים. במנסרה ישרה יכולים הבסיסים להיות משולשים, מרובעים, מחומשים וכו'. דוגמאות למנסרה ישרה . גבהים במנסרה ישרה המקצועות הצדדיים (הצלעות שאינן צלעות הבסיס) נקראות דוגמה נתונה מנסרה ישרה משולשת (כלומר, מנסרה ישרה שבסיסה משולש). ס"מ. 7 ס"מ והגובה לבסיס הוא 4 בסיס המנסרה הוא משולש שווה-שוקיים, שבסיסו ס"מ. 9 גובה המנסרה הוא מהו נפח המנסרה? פתרון: . × 7 4 2 = סמ"ר 14 הבסיס הוא משולש שווה-שוקיים, ולכן שטחו: . 14 × 9 = 126 ס"מ, ולכן נפחה: 9 גובה המנסרה הוא סמ"ק. 126 הממדים של המנסרה הם בס"מ, ולכן נפח המנסרה הוא שווה למכפלה של שטח הבסיס בגובה המנסרה. נפח המנסרה (במקרה זה: שטח המשולש כפול הגובה). נפח = שטח הבסיס × הגובה = s × h h s 4 7 9 להתרשמות גרסה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4MTM=