מוכנות לכיתה זי

כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - מוכנות לכיתה ז' - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 81 ריבוע y - מרובע בעל ארבע זוויות ישרות וארבע צלעות, השוות זו לזו. ריבוע ✔ ריבוע הוא מלבן מיוחד-מלבן שכל צלעותיו שוות. ✔ ריבוע הוא מלבן, שבו שתי צלעות סמוכות שוות. y היקף ושטח של ריבוע a + a + a + a ✔ היקף ריבוע 4 × a a × a ✔ שטח ריבוע ) a × a בריבוע שזה קיצור של a או 2 בחזקת a( a 2 ✔ יחידות השטח שציינו קודם הן שטח של ריבועים, שאורך הצלע שלהם הוא ביחידות אורך: ממ"ר. 1 מ"מ הוא 1 שטח ריבוע שאורך צלעו סמ"ר. 1 ס"מ הוא 1 שטח ריבוע שאורך צלעו וכו'. דוגמה ג' סמ"ר. 25 שטח ריבוע הוא . א מצאו את אורך צלע הריבוע. . ב מהו היקף הריבוע. פתרון: . א . a 2 כלומר a × a שטח הריבוע הוא , 5 . קל לנחש שהמספר הוא 25 אנו צריכים למצוא מספר, שכאשר כופלים אותו בעצמו מקבלים . 5 2 = 25 או 5 × 5 = 25 כי ס"מ. 5 לכן אורך צלע הריבוע הוא . ב .) 4 × 5 = 20 ס"מ ( 20 היקף הריבוע הוא a a a a קמ״ר 1 ק״מ 1 1 ק״מ מ״ר 1 מ׳ 1 1 מ׳ דצמ״ר 1 דצ״מ 1 1 דצ״מ סמ״ר 1 ס״מ 1 1 ס״מ ממ״ר 1 מ״מ 1 1 מ״מ להתרשמות גרסה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4MTM=