מוכנות לכיתה זי

כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - מוכנות לכיתה ז' - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 80 דוגמה א' ס"מ. 20 מ"מ ו- 15 נתון מלבן שאורכי צלעותיו . א חשבו את היקף המלבן. . ב חשבו את שטח המלבן. פתרון: ממדי המלבן נתונים ביחידות שונות: מ"מ ו- ס"מ. כדי לפתור שאלה זו יש להמיר את אורכי הצלעות לאותן יחידות מידה. נפתור בשתי דרכים: דרך א' - אורכי הצלעות בס"מ. מ"מ לס"מ: 15 נמיר מ"מ 15 = ) ס"מ 15 : 10 ( = ס"מ 1 . 5 . א היקף המלבן: 2 × ( 20 + 1 . 5 ) = 2 × 21 . 5 = 43 אורכי הצלעות בס"מ, ולכן ההיקף יהיה בס"מ. ס"מ. 43 היקף המלבן הוא . ב שטח המלבן: 20 × 1 . 5 = 30 אורכי הצלעות בס"מ, ולכן השטח יהיה בסמ"ר. סמ"ר. 30 שטח המלבן הוא דרך ב' - אורכי הצלעות במ"מ. ס"מ למ"מ: 20 נמיר ס"מ 20 = ) מ"מ 20 × 10 ( = מ"מ 200 . א היקף המלבן: 2 × ( 200 + 15 ) = 2 × 215 = 430 אורכי הצלעות במ"מ, ולכן היקף המלבן הוא מ"מ. 430 . ב 200 × 15 = 3000 שטח המלבן: אורכי הצלעות במ"מ, ולכן שטח המלבן הוא ממ"ר. 3000 דוגמה ב' מ"מ. 50 סמ"ר. אורך אחת מצלעות המלבן הוא 60 שטח המלבן הוא . א מצאו את אורך הצלע השנייה. . ב חשבו את היקף המלבן. פתרון: השטח נתון בסמ"ר ואורך הצלע-במ"מ. כדי לפתור שאלה זו יש להעביר את השטח לממ"ר או להעביר את אורך הצלע לס"מ. נפתור בשתי דרכים: דרך א' - נרשום את אורך הצלע בס"מ. מ"מ ל- ס"מ. 50 נמיר מ"מ 50 = ) ס"מ 50 : 10 ( = ס"מ 5 . א שטח המלבן שווה למכפלת צלעותיו הסמוכות, ולכן אורך אחת מצלעותיו שווה למנת החילוק של שטח המלבן באורך הצלע הנתונה, כלומר: = 12 60 5 ס"מ. 12 אורך הצלע השנייה של המלבן הוא . ב ס"מ. 12 ס"מ ו- 5 אורכי צלעות המלבן הם לכן היקף המלבן הוא: 2 × ( 5 + 12 ) = 2 × 17 = 34 ס"מ. 34 היקף המלבן הוא דרך ב' - נרשום את השטח בממ"ר. סמ"ר ל- ממ"ר. 60 נמיר סמ"ר 60 = ) ממ"ר 60 × 100 ( = ממ"ר 6000 . א אורך הצלע השנייה הוא מנת החילוק של שטח המלבן באורך הצלע הנתונה, כלומר: = 120 6000 50 מ"מ. 120 אורך הצלע השנייה של המלבן הוא . ב מ"מ. 120 מ"מ ו- 50 אורכי צלעות המלבן הם לכן היקף המלבן הוא: 2 × ( 50 + 120 ) = 2 × 170 = 340 מ"מ. 340 היקף המלבן הוא להתרשמות גרסה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4MTM=