מוכנות לכיתה זי

כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - מוכנות לכיתה ז' - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 79 מלבן וריבוע וחישובי ההיקף והשטח שלהם. מלבן וריבוע בפרק זה נחזור על מלבן y - מרובע שכל זוויותיו ישרות. מלבן ✔ במלבן כל שתי צלעות נגדיות שוות זו לזו. ✔ במלבן כל שתי צלעות נגדיות מקבילות זו לזו. y - סכום אורכי כל צלעותיו. היקף מלבן a + b + a + b 2 × a + 2 × b היקף המלבן 2 × (a + b ) ההיקף נמדד באותן יחידות אורך, שבהן נמדדו צלעותיו. אם צלעות המלבן הן בס"מ, יהיה ההיקף בס"מ. אם צלעות המלבן הן במטרים, יהיה ההיקף במטרים וכו'. y - מכפלת אורכי צלעותיו הסמוכות. שטח מלבן a × b שטח המלבן b × a השטח נמדד ביחידות שטח, והוא תלוי ביחידות שבהן נמדדו אורכי צלעותיו (ראו טבלה). יחידות מדידה הצלעות ההיקף השטח מ"מ מ"מ ממ"ר (מילימטר רבוע) ס"מ ס"מ סמ"ר (סנטימטר רבוע) מ' מ' מ"ר (מטר רבוע) ק"מ ק"מ קמ"ר (קילומטר רבוע) y מידות שטח קמ"ר - קיצור של קילומטר רבוע קמ"ר 1 = מ"ר 1 , 000 , 000 מ"ר - קיצור של מטר רבוע מ"ר 1 = דצמ"ר 100 דצמ"ר - קיצור של דצימטר רבוע מ"ר 1 = סמ"ר 10 , 000 סמ"ר - קיצור של סנטימטר רבוע דצמ"ר 1 = סמ"ר 100 ממ"ר - קיצור של מילימטר רבוע סמ"ר 1 = ממ"ר 100 דונם דונם 1 = מ"ר 1000 ×1,000,000 ×100 ×100 ×100 קמ"ר מ"ר דצמ"ר ממ"ר סמ"ר :1,000,000 :100 :100 :100 a a b b a a b b a a b b להתרשמות גרסה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4MTM=