מוכנות לכיתה זי

כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - מוכנות לכיתה ז' - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 73 דוגמה ג' הנתון בס"מ. 1 : 800 מהנדס הגיש תוכנית בניין בקנה מידה . א מה המשמעות של קנה המידה במקרה זה? . ב ס"מ. מה גובה הבניין במציאות במטרים? 12 גובה הבניין בסרטוט שהגיש הוא פתרון: . א של הממדים המציאותיים של הבניין. 800 , משמעותו שבוצעה הקטנה פי 1 : 800 הרישום . ב ס"מ במציאות 9600 ס"מ בסרטוט מייצגים 12 ס"מ במציאות, ולכן 800 ס"מ בסרטוט מייצג 1 כל .) 12 × 800 = 9600 ( ס"מ. 9600 = ׳ ) מ 9600 : 100 (= ' מ 96 נמיר ס"מ למטרים, ונקבל: מ'. 96 כלומר גובה הבניין במציאות הוא דוגמה ד' הנתון בס"מ. 15 : 1 בירחון טבע מופיעה על העטיפה תמונה של חיפושית בקנה מידה . א מה המשמעות של קנה המידה במקרה זה? . ב ס"מ. מה אורך החיפושית במציאות במילימטרים? 9 אורך החיפושית בסרטוט הוא פתרון: . א של הממדים המציאותיים של החיפושית. 15 , משמעותו שבוצעה הגדלה פי 15 : 1 הרישום . ב ס"מ 0 . 6 ס"מ בסרטוט מייצגים 9 ס"מ, ולכן 15 ס"מ במציאות מיוצג בסרטוט באמצעות 1 כל .) 9 : 15 = 0 . 6 במציאות ( ס"מ. 0 . 6 = ) מ״מ 0 . 6 × 10 ( = מ"מ 6 נמיר ס"מ למ"מ, ונקבל: מ"מ. 6 כלומר אורך החיפושית במציאות הוא תרגילים 1 . בכל סעיף נתון הגובה של חפץ במציאות ובתרשים. בכל אחד מהמקרים הקיפו את קנה המידה הנכון. הגובה במציאות הגובה בתרשים אפשרויות לקנה מידה א ס"מ 24 ס"מ 6 4 : 1 ) 2 ( 1 : 4 ) 1 ( ב ס"מ 3 ס"מ 30 10 : 1 ) 2 ( 1 : 10 ) 1 ( ג מ"מ 10 מ"מ 100 10 : 1 ) 2 ( 1 : 10 ) 1 ( ד ק"מ 28 ק"מ 4 7 : 1 ) 2 ( 1 : 7 ) 1 ( 2 . לפניכם הגובה של חפץ במציאות ובתרשים. בכל אחד מהמקרים רשמו את קנה המידה. הגובה במציאות הגובה בתרשים קנה המידה א ס"מ 8 ס"מ 400 ב מ"מ 300 מ"מ 5 ג ס"מ 5 מ' 4 ד מ"מ 8 מ' 8 להתרשמות גרסה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4MTM=