מוכנות לכיתה זי

כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - מוכנות לכיתה ז' - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 72 קנה מידה . קנה מידה נחזור על הנושא דוגמה א' מ'. 15 יהונתן צילם עץ שגובהו במציאות הוא ס"מ. מכאן שהגובה של העץ במציאות הוקטן. 3 גובה העץ בתמונה הוא נחשב פי כמה הקטינו את הגובה של העץ במציאות ביחידות של ס"מ. גובה העץ בתמונה הוא ביחידות של ס"מ. מ'. 15 = ) ס"מ 15 × 100 ( = ס"מ 1500 נמיר את הגובה של העץ במציאות לס"מ: . 1500 : 3 = 500 נחשב את המנה: מגובהו במציאות. 1 500 , או במילים אחרות: גובה העץ בתמונה הוא 500 מכאן שהגובה של העץ במציאות הוקטן פי ס"מ במציאות, 500 ס"מ בתמונה מייצג 1 . כלומר כל 1 : 500 במקרה זה אומרים שקנה המידה של התמונה הוא . 500 והממדים המציאותיים הוקטנו פי דוגמה ב' ס"מ והדפיס את התמונה על שלטי חוצות. בשלט החוצות הגובה של 6 כעת צילם יהונתן פרח שגובהו במציאות הוא מ'. מכאן שהגובה של הפרח במציאות הוגדל. 3 הפרח הוא נחשב פי כמה הגדילו את הגובה של הפרח במציאות ביחידות של ס"מ. גובה הפרח במציאות הוא ביחידות של ס"מ. מ'. 3 = ) ס"מ 3 × 100 ( = ס"מ 300 נמיר את הגובה של הפרח בתמונה לס"מ: . 300 : 6 = 50 נחשב את המנה: , 50 : 1 . במקרה זה אומרים שקנה המידה של התמונה הוא 50 מכאן שהגובה של הפרח במציאות הוגדל פי ס"מ. 50 ס"מ במציאות מיוצג בתמונה באמצעות 1 כלומר כל ס״מ 3 קנה מידה הוא היחס בין גודל בסרטוט (בתמונה, בדגם) לבין גודל במציאות. מסמנים את קנה המידה באופן הבא: . 1 : a , אז קנה המידה נרשם a פי הוקטנו בהקטנה אם הממדים המציאותיים . 1 : 500 , קנה המידה בתמונה הוא 500 למשל: כאשר ממדי העץ הוקטנו פי . a : 1 , אז קנה המידה נרשם a פי הוגדלו בהגדלה אם הממדים המציאותיים . 50 : 1 , קנה המידה בתמונה הוא 50 למשל: כאשר ממדי הפרח הוגדלו פי קנה המידה הוא גודל חסר ממדים. ✔ זכרו: לא ידוע אם מדובר בס"מ, במטרים, בקילומטרים. 1 : 100 למשל: בקנה המידה זה נתון נוסף שקובע באילו מידות נתון קנה המידה. ✔ יש להשתמש באותה יחידת מידה לשני המספרים המופיעים באותו קנה המידה (בסרטוט ובמציאות). ✔ קוראים את קנה המידה (כמו יחס) משמאל לימין. להתרשמות גרסה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4MTM=