מוכנות לכיתה זי

כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - מוכנות לכיתה ז' - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 41 y חילוק מספרים עשרוניים לפני שנעסוק בחילוק מספרים עשרוניים, ניזכר בהרחבת שברים. בפעולת הרחבת שברים כופלים את המונה והמכנה של השבר באותו מספר, וערך השבר לא משתנה, למשל: וכו׳. = × × = 3 5 3 2 5 2 6 10 או = × × = 3 5 3 4 5 4 12 20 או = × × = 3 5 3 9 5 9 27 45 כלומר: כאשר בחילוק שני מספרים כופלים את המחולק והמחלק באותו מספר, התוצאה לא משתנה, למשל: 30 : 10 = 3 6 : 2 = 3 את המחולק והמחלק 5 כופלים ב- ↑ ↑ מחלק מחולק נשתמש בתכונה זו לחילוק מספרים עשרוניים. ✔ . 31 . 8 : 0 . 6 נחשב את . 6 ומחלק 318 , ונקבל מחולק 10 נכפול את המחולק והמחלק ב- 31 . 8 : 0 . 6 = 318 : 6 כפי שלמדנו: קיבלנו חילוק של שני מספרים שלמים. 53 318 6 30 → 31.8 : 0.6 = 53 18 18 0 – – בחילוק מספר עשרוני (מחולק) במספר עשרוני (מחלק), כופלים את המחולק והמחלק באותו מספר כך שיתקבל מחלק שהוא מספר שלם. לאחר מכן מבצעים פעולת חילוק, וכאשר וכו׳) 1000, 100, 10 ( מסיימים את פעולת החילוק של החלק השלם שבמחולק, שמים בתוצאה את הנקודה העשרונית (הנקודה העשרונית בתוצאה תהיה מעל הנקודה העשרונית של המחולק). דוגמאות .א 14 . 34 : 0 . 3 , כדי שהמחלק יהיה מספר שלם, ונקבל: 10 נגדיל את המחולק והמחלק פי 14 . 34 : 0 . 3 = 143 . 4 : 3 14 . 34 : 0 . 3 = 47 . 8 התוצאה היא: 47.8 143.4 3 12 23 21 24 24 0 – – – בשלב זה מסיימים את פעולת החילוק של החלק השלם במחולק. לכן בתוצאה אחרי שמים את הנקודה העשרונית. 7 המספר להתרשמות גרסה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4MTM=