מוכנות לכיתה זי

כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - מוכנות לכיתה ז' - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 40 כפל וחילוק של מספרים עשרוניים y כפל מספרים עשרוניים ✔ ? 0 . 3 × 0 . 5 כיצד נחשב את המכפלה ניעזר בכפל שברים: × = = × = = 0.3 0.5 15 :100 0.15 3 10 5 10 15 100 . × × 3 5 10 10 נתבונן בשלב , 5 ו- 3 , קיבלנו את המספרים 0 . 5 ו- 0 . 3 כל אחד מהמספרים 10 , כלומר הגדלנו פי 3 × 5 במונה מופיע וכפלנו אותם. מהמכפלה של )10 × 10( 100 גדולה פי 3 × 5 , המכפלה 10 מכיוון שהגדלנו כל אחד מהמספרים פי . 0 . 3 × 0 . 5 המספרים המקוריים, שהיא . 15 : 100 , כלומר 10 × 10 במכפלה 3 × 5 חילקנו את 0 . 3 × 0 . 5 לקבלת תוצאת המכפלה הנקודה העשרונית "זזה" שמאלה בשתי ספרות: 100 לפי כללי החילוק ב- 15 : 100 = 0 . 15 = 0 . 15 . 0 . 3 × 0 . 5 = 0 . 15 התוצאה היא ✔ . 2 . 25 × 1 . 4 נחשב את נהפוך כל אחד מהגורמים במכפלה למספרים שלמים. . 225 , ונקבל 100 נגדיל פי ← 2 . 25 . 14 , ונקבל 10 נגדיל פי ← 1 . 4 . לכן: 2 . 25 × 1 . 4 מהמכפלה של המספרים המקוריים 100 × 10 גדולה פי 225 × 14 מכאן שהמכפלה 2 . 25 × 1 . 4 = ( 225 × 14 ) : ( 100 × 10 ) = 3150 : 1000 = 3 . 150 הנקודה העשרונית "זזה" שמאלה בשלוש ספרות. 1000 לפי כללי החילוק ב- 2 . 25 × 1 . 4 = 3 . 15 התוצאה היא בכפל מספרים עשרוניים מתעלמים מהנקודות העשרוניות ומבצעים מכפלה של מספרים שלמים. בתוצאה הסופית קובעים את מקומה של הנקודה העשרונית, כך שמספר הספרות שמימינה זהה לסכום מספר הספרות המופיעות לאחר הנקודות העשרוניות במספרים העשרוניים הנתונים. דוגמאות .א 2.51 × 1.2 → 251 → 2.51 × 1.2 = 3.012 × 12 502 251 3012 .ב 2.41 × 1.25 → 241 → 2.41 × 1.25 = 3.0125 × 125 1205 482 241 30125 ספרות 3 בסך הכול יש אחרי הנקודה העשרונית. במכפלה מתעלמים מהנקודות העשרוניות. בתוצאה הסופית הנקודה העשרונית "זזה" ספרות שמאלה. 3 ספרות 4 בסך הכול יש אחרי הנקודה העשרונית. במכפלה מתעלמים מהנקודות העשרוניות. בתוצאה הסופית הנקודה העשרונית "זזה" ספרות שמאלה. 4 להתרשמות גרסה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4MTM=