מוכנות לכיתה זי

כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - מוכנות לכיתה ז' - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 25 השוואת שברים • כיצד משווים בין שברים? חלקים 7 כחלק של אותו מלבן. לצורך זה נחלק את המלבנים ל- , , , 1 7 2 7 4 7 6 7 נציג את ארבעת השברים: שווים, ונצבע חלק מהם בהתאם לשברים שהם מייצגים. . < < < 1 7 2 7 4 7 6 7 אנו רואים כי: ניזכר! כאשר שני שברים בעלי אותו מכנה, השבר בעל המונה הגדול יותר הוא השבר הגדול מביניהם. וכו'. < < < , , 1 5 3 5 14 19 17 19 4 9 5 9 למשל: • כיצד משווים בין שברים כאשר השברים בעלי מכנים שונים? ניזכר! לצורך השוואת שברים בעלי מכנים שונים יש להביא אותם תחילה לאותו מכנה באמצעות הרחבה או צמצום של שברים, למשל: 2 5 ? 1 4 3 5 ? 13 20 8 18 ? 2 9 × × × × 2 4 5 4 ? 1 5 4 5 × × 3 4 5 4 ? 13 20 8 :2 18 :2 ? 2 9 > 8 20 5 20 < 12 20 13 20 > 4 9 2 9 > 2 5 1 4 < 3 5 13 20 > 8 18 2 9 • כיצד משווים בין מספרים מעורבים? . א . 3 2 2 5 ? 1 4 . > 3 2 2 5 1 4 , לכן (3 > 2) גדול יותר 3 2 5 מכיוון שהחלק השלם במספר המעורב 1 7 2 7 4 7 6 7 להתרשמות גרסה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4MTM=