מוכנות לכיתה זי

כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - מוכנות לכיתה ז' - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 4 5 . השלימו את המספרים החסרים. 6 : = 6 + 0 ז. : 2 = 5 × 0 ד. × 0 = 0 א. 5 × 1 = 5 – ח. 0 : = 2 × 0 ה. 0 : = 0 ב. 2 : 1 = × 2 ט. 3 × 0 = 7 × ו. 1 : = 0 ג. 6 . השלימו את המספרים החסרים כדי לקבל שוויונות נכונים. 2 × × 4 = 24 ו. 1 + 5 + = 9 א. 5 × × 2 = 10 ז. 4 + + 2 = 7 ב. 15 : 5 × = 9 ח. 9 – + 1 = 4 ג. 16 : 8 : 2 : = 1 ט. 12 – 5 + + 1 = 10 ד. 6 × : 2 × 3 = 0 י. 15 – 8 + 0 + = 8 ה. 7 . שקלים. 2 שקלים, ועבור מחק - 5 שקלים, עבור עט - 15 שקלים, עבור מחברת - 4 דוד שילם עבור עיפרון . א רשמו את הסכום שהוציא דוד עבור כל המוצרים באמצעות מספרים ופעולות החשבון. . ב חשבו את הסכום שהוציא דוד עבור כל המוצרים. 8 . נוסעים. 32 באוטובוס היו נוסעים. 8 נוסעים, וירדו ממנו 4 בתחנה מסוימת עלו לאוטובוס . א רשמו את מספר הנוסעים, שהיו באוטובוס לאחר שיצא מתחנה זו, באמצעות מספרים ופעולות החשבון. . ב חשבו את מספר הנוסעים שהיו באוטובוס לאחר שיצא מתחנה זו. 9 . בקבוקי יין. 25 בקבוקי יין ומכר באותו יום 40 ביום מסוים קנה סוחר בקבוקי יין. 22 בקבוקי יין נוספים, ובאותו יום מכר 20 למחרת הוא קנה . א רשמו את מספר בקבוקי היין שנותרו לסוחר בתום יומיים אלה באמצעות מספרים ופעולות החשבון. . ב חשבו כמה בקבוקי יין נותרו לסוחר בתום יומיים אלה. 1 0. שקיות מסוג 4 קלפים. תמר קנתה 15 מעטפות, וכל מעטפה מכילה 3 בחנות נמכרות שקיות. בכל אחת מהן יש זה. כמה קלפים קנתה תמר? רשמו את סדר פעולות החשבון שביצעתם. להתרשמות גרסה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4MTM=