מוכנות לכיתה זי

כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - מוכנות לכיתה ז' - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים 3 תרגילים 1 . . חשבו .ח 8 + 5 + 6 – 3 = .א 9 + 8 + 3 = .ט 14 – 4 + 3 + 1 = .ב 6 – 1 + 2 = .י 30 – 9 + 1 – 13 = .ג 7 – 2 – 4 = .יא 41 – 21 – 3 – 1 = .ד 6 + 3 + 0 = .יב 19 – 2 + 0 – 4 = .ה 8 – 0 + 6 = .יג 15 – 0 – 12 + 0 = .ו 0 + 5 – 1 = .יד 7 – 0 + 0 – 7 = .ז 0 + 7 + 0 = 2 . חשבו. .ז 12 × 2 : 6 × 4 = .א 5 × 3 × 2 = .ח 48 : 4 : 6 : 2 = .ב 4 × 1 × 3 = .ט 25 : 5 × 3 × 4 = .ג 1 × 2 × 1 = .י 14 : 7 × 1 × 3 = .ד 17 × 0 : 4 = .יא 28 : 1 : 7 : 0 = .ה 10 × 2 : 1 = .יב 5 × 0 : 4 × 1 = .ו 21 : 7 × 4 = 3 . פתרו את התרגילים הבאים. . א . איזה מספר יש להשלים כדי לקבל שוויון נכון? : 7 = 0 נתון התרגיל ) אין מספר כזה. 4( 0 )3( 1 )2( 7 )1( . ב איזה מספר יש להשלים כדי לקבל שוויון נכון? . 8 × = 8 נתון התרגיל ) אין מספר כזה. 4( 8 )3( 1 )2( 0 )1( . ג . איזה מספר יש להשלים כדי לקבל שוויון נכון? : 0 = 0 נתון התרגיל ) אין מספר כזה. 3( 1 )2( 0 )1( 4 . השלימו את המספרים החסרים. 10 × = 10 ט. 4 × = 0 ה. + 0 = 6 א. × 1 = 3 י. × 6 = 0 ו. + 8 = 8 ב. : 1 = 12 יא. : 7 = 0 ז. 5 – = 0 ג. 14 : = 14 יב. : 1 = 0 ח. – 0 = 9 ד. להתרשמות גרסה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4MTM=